Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok na podstawie rankingów tworzy się listy zadań rekomendowanych do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego. Listy tworzy się odrębnie dla miasta Police oraz sołectw gminy Police kolejno od zadania będącego najwyżej w odpowiednim rankingu.

Listy zadań rekomendowanych przygotowuje zespół prowadzący konsultacje w sprawie Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019i przekazuje Burmistrzowi Polic oraz Radzie Miejskiej w Policach.

Zadania rekomendowane do realizacji na terenie miasta Police

Miejsce

Nr projektu na karcie

Tytuł projektu

Wartość projektu w zł

Łączna ilość głosów

1.

18

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach

224 147,00 zł

532

2.

5

Plaża miejska "Mijanka"

399 362,55 zł

527

3.

1

Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach

85 000,00 zł

503

4.

7

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.

130 000,00 zł

366

 

Łączna kwota przeznaczona na ww. projekty według szacunkowych kosztorysów to838.509,55 zł.W związku z tym, że szacowana wartość kolejnego projektu pn. „Rower Miejski” (300.000 zł) Zespół rekomenduje przeznaczyć pozostałą kwotę (tj. 161.490,45 zł) na pokrycie ewentualnych wyższych cen ofert po realizacji procedur przetargowych na realizację wybranych przedsięwzięć. Bazując na doświadczeniu poprzednich edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przeprowadzanych zapytań o cenę czy przetargów, rzeczywiste koszty realizacji projektów mogą być wyższe. Aby uniknąć korekt i ewentualnych redukcji projektów, pozostawienie ww. środków na pokrycie dodatkowych kosztów jest zasadne. W przypadku gdy po wykonaniu procedur przetargowych pozostanie kwota niewykorzystana Zespół zarekomenduje kolejne rozwiązania.

 

Zadania rekomendowane do realizacji na terenie sołectw gminy Police

Miejsce

Nr projektu na karcie

Tytuł projektu

Wartość projektu w zł

Łączna ilość głosów

1.

9

Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej

47 186,10 zł

181

2.

4

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II

49 766,90 zł

177

3.

16

Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy) (Trzebież)

50 000,00 zł

168

4.

13

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie w namiot (3 x 9)

49 837,44 zł

153

5.

14

Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej (Trzeszczyn)

50 000,00 zł

147

6.

8

Modernizacja placu zabaw dla dzieci (Pilchowo)

49 997,49 zł

108

 

Łączna kwota przeznaczona na rekomendowane projekty sołeckie: 296 787,93 zł.

  

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.