Wczoraj odbyło się publiczne losowanie kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na kartę do głosowania. Poniżej znajduje się protokół z losowania.

Przypominamy, że głosowanie na zweryfikowane projekty rozpoczyna się 15 listopada.

Protokół z publicznego losowania kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 na kartę do głosowania

 1. Losowanie odbyło się 7 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Policach.
 2. Losowanie przeprowadził zespół powołany Zarządzeniem Nr 143/2018Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzeniakonsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Obecni na losowaniu:
 • Agnieszka Komor – sekretarz Gminy Police,
 • Aneta Soprych-Kuśnierz – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
 • Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
 • Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.
 1. Losowanie odbyło się wg regulaminu udostępnionego 31 października br.
 2. Kolejność losowań:

Numer losowania

Wylosowana pozycja na karcie

Tytuł projektu

1.

3

Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach ul. Piaskowa 49

2.

18

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach

3.

9

Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej

4.

6

Siłownia streetworkout

5.

17

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej przy Szkole Podstawowej nr 5

6.

14

Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej

7.

12

"Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej

8.

2

Rower miejski

9.

1

Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach

10.

13

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie w namiot (3 x 9)

11.

15

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica

12.

5

Plaża miejska "Mijanka"

13.

19

"Senior też może" - kursy z podstawowej obsługi komputera dla osób 60+

14.

7

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.

15.

8

Modernizacja placu zabaw dla dzieci

16.

4

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II

17.

11

"Trochę wody dla ochłody" - montaż miejskich poidełek dla mieszkańców i zwierząt

18.

16

Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy)

19.

10

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica

 1. Uporządkowana kolejność projektów na karcie do głosowania:
  1. Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach
  2. Rower miejski
  3. Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach ul. Piaskowa 49
  4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II
  5. Plaża miejska "Mijanka"
  6. Siłownia streetworkout
  7. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
  8. Modernizacja placu zabaw dla dzieci
  9. Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej
  10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica
  11. "Trochę wody dla ochłody" - montaż miejskich poidełek dla mieszkańców i zwierząt
  12. "Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
  13. Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie w namiot (3 x 9)
  14. Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej
  15. Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica
  16. Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy)
  17. Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej przy Szkole Podstawowej nr 5
  18. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach
  19. "Senior też może" - kursy z podstawowej obsługi komputera dla osób 60+ 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.