Zespół ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego przyjął protokół z weryfikacji i opiniowania wniosków z propozycjami zadań. Z 25 wniosków, które wpłynęły w trakcie naboru, ze względu na braki formalne odrzucono 4 wnioski. Dwa projekty zostały wycofane przez wnioskodawcę, ze względu na to, że Gmina zrealizowała bądź będzie realizować tożsame przedsięwzięcia w najbliższym czasie.

Łącznie policzanie będą mogli oddać swój głos na 19 projektów – 6 z terenów sołeckich oraz 13 z terenu Polic.

Protokół zespołu z weryfikacji i opiniowania wniosków jest dostępny do pobrania – (PROTOKÓŁ PDF)

Wszystkie zeskanowane wnioski zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu.

Głosowanie na zakwalifikowane wnioski odbędzie się od 15 listopada do 1 grudnia br. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.